ChiaoGoo US#K (6.50mm) Tunisian Hook, Bamboo (Natural) 13″ length

$4

ChiaoGoo US#K (6.50mm) Tunisian Hook, Bamboo (Natural) 13″ length

$4

Size US#K (6.50mm) Bamboo Tunisian Crochet Hook (Natural) 13″ length

Product Description

Size US#K (6.50mm) Bamboo Tunisian Crochet Hook (Natural) 13″ length

More Sizes
ChiaoGoo Tunisian Crochet Hooks in 13″ length