ChiaoGoo US#K (6.50mm) Tunisian Hook, Bamboo (Natural) 9″ length

$3.50

ChiaoGoo US#K (6.50mm) Tunisian Hook, Bamboo (Natural) 9″ length

$3.50

Size US#K (6.50mm) Bamboo Tunisian Crochet Hook (Natural) 9″ length

Product Description

Size US#K (6.50mm) Bamboo Tunisian Crochet Hook (Natural) 9″ length

More Sizes
ChiaoGoo Tunisian Crochet Hooks in 9″ length